Årets gran är den absolut finaste någonsin. Jag har provat alla varianter, fådd gran, köpegran och stulgran. Det går inte att generellt säga något om vilket som är bäst. Kan bara konstatera att ingen gran har varit ett så vackert råämne som årets. Vilken kategori den råkar tillhöra förtäljer inte historian.