Så här i juletid kanske det ändå är på sin plats att göra ett något litet bibliskt nedslag. I synnerhet som man sitter här likt Noak på berget Ararat, omgiven av vatten. I det läget måste jag fråga mig om det är självaste syndafloden som har kommit. Jag kan bara svara för mig själv: Nej, jag har väldigt svårt att se att jag skulle ha varit syndig så till den milda grad att det skulle ha utlöst den här rotblötan. Därmed inte sagt att jag vill beskylla någon annan. Jag vill hellre tro att det rör sig om en ovanligt blöt period i december men för den som vill rena sitt hjärta kan det säkert vara ett tillfälle så bra som något att komma ut som pånyttfödd så snart det torkar upp såpass i markerna att man ids ta sig utanför dörren.